Členství

 

Jak se stát členem?

  1. Zájemce o členství musí vyplnit členskou přihlášku a zaslat ji poštou na adresu Česká iberoamerická společnost, z.s., Albertov 6, 128 43 Praha 2, nebo lépe emailem na info@iberospol.com. Předsednictvo ČIS pak na svém zasedání přihlášku akceptuje, zájemci přiřadí členské číslo a písemně ho vyrozumí.
  2. Za členy jsou považovány ty osoby, které pravidelně platí roční členský příspěvek ve výši 400 Kč, studenti a důchodci 200 Kč.

Jaké má členství výhody?

Řádným členům jsou prostřednictvím rozesílacího emailového seznamu zasílány, kromě jiných informací, pozvánky na akce, které nejsou určeny pro veřejnost (společenská setkání s diplomatickými zástupci, významnými hosty aj.). Součástí těchto akcí bývá i skromné pohoštění hrazené převážně z členských poplatků.

Jak zaplatit členský příspěvek?

Členský příspěvek je možné uhradit následovně:
a) v hotovosti proti vystavení dokladu pokladníkem na valné hromadě ČIS, která se koná jednou ročně,
b) bankovním převodem na účet č. 115-4140520217/0100. Jako variabilní symbol uvádějte přidělené členské číslo. Pokud jste ho zapomněli, obraťte se na nás e-mailem.

  

Přihláška

Přihláška ke stažení zde (.doc)

 

Informace pro členy

Nejbližší valná hromada ČIS se bude konat na jaře 2018 (viz Program).  Zápisy z minulých valných hromad (formát PDF): 2009, 2008, 2007, 20062005, 2004.

Předsednictvo České iberoamerické společnosti se schází každý měsíc na schůzi (většinou) ve svém sídle, kde řeší organizační záležitosti chodu společnosti.

Vaše náměty na obohacení činnosti ČIS zasílejte na adresu info@iberospol.com. Po domluvě je možné tyto náměty osobně přednést na schůzi předsednictva.
 

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

 

ts